S C H U B E R T I A D E

GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD

Gezien de lengte van het programma zullen we op 13 april a.s. beginnen om 19:30 uur.

ORGANISATIE/VOLGORDE

Voor een vlotte doorloop van de avond zal/zullen de eerste stoelrij(en) gereserveerd worden voor de zangers. Het is niet de bedoeling dat voor het te zingen lied enige vorm van toelichting of i.d. wordt gegeven.

GEWIJZIGDE OPZET SERVEREN DRANKJES

De lengte van het programma vereist een vlottere servering van de drankjes tijdens de pauze(s). De bedoeling is dat bij aanvang van de pauze(s) bladen met drankjes en een hapje zullen klaarstaan zonder dat daarvoor op dat moment voor hoeft te worden afgerekend. Wél vragen wij hier voor een eigen bijdrage van €5,= te voldoen aan de penningmeester aan het begin van de avond.

PIANOBEGELEIDING

Inmiddels is bekend dat Menno Boogaard op 13 april a.s. voor rekening van de Vereniging zal gaan begeleiden. Uiteraard mag je ook je eigen begeleider meebrengen, maar dat is dan voor eigen rekening.

SLUITING AANMELDINGSTERMIJN

Omdat eerdaags indeling (wie zingt wat) moet plaatsvinden, wordt de aanmeldingstermijn voor de Schubertiade gesloten per maandag 5 maart a.s.

Wil je je dus nog opgeven doe dat dan per kerende aan Jolly Valstar emailadres:

valstar_vos@hotmail.com

of via:

mailto:programmacommissie@vriendenvandezangkunst.nl

BEKENDMAKING INDELING
Uiterlijk donderdag 8 maart a.s. zullen de heren hiervan per email dan wel per telefoon bericht krijgen. Dit geldt ook voor de dames voor zover die niet al bericht hebben gekregen.

 HEREN: OPGAVE LIGGING WINTERREISE
Gezien de diversiteit van de herenstemmen zal waarschijnlijk een groot deel van de Winterreise-cyclus niet in de originele ligging worden gezongen. Willen degenen die zich hebben opgegeven, via de hierboven genoemde emailadressen uiterlijk 9 maart a.s. aangeven in welke ligging zij hun stuk(ken) zingen? Het is de bedoeling dat Menno op 13 april gaat begeleiden vanuit boeken (en dus niet van losse kopieën). Hij moet zich kunnen voorbereiden, ook wat betreft het wisselen van de boeken vanwege de verschillende liggingen.

DAMES: OPGAVE LIGGING/TOEZENDING KOPIE OVERIGE SCHUBERTSTUKKEN
Bij deze ook aan de dames het verzoek om uiterlijk 9 maart a.s. via de hierboven genoemde emailadressen aan te geven in welke ligging zij het/de door hen opgegeven stuk/stukken gaan zingen.

Tevens het verzoek om, nadat toewijzing heeft plaatsgevonden, en dus duidelijk is wie wat gaat zingen, het/de toegewezen stuk/stukken in kopie te sturen naar het huisadres van Jolly Valstar, Laan van Meerdervoort 848, (2464 AS) Den Haag, of die kopie/kopieën bij haar in de bus te doen.

Jolly kan dan die stukken in één pakket aan Menno Boogaard aanleveren.

Voor zover er nog vragen zijn kunnen ook deze het beste via de hierboven genoemde emailadressen worden gesteld.

 Met vriendelijke groet,

Namens de Programmacommissie

Jolly Valstar en Hoagy Boelsums
I Sing Zangpodium 9 februari 2018

Het goed bezochte eerste I Sing Zangpodium in 2018 liet een door liederen gedomineerd programma horen, met o.a. een verrassende versie van een aantal liederen uit Winterreise van Schubert met gitaarbegeleiding.

Deze cyclus speelt dit voorjaar ook een belangrijke rol bij de vereniging, die in dit jubileumjaar een Schubertiade heeft gepland op 13 april a.s., waarbij men de mannelijke leden oproept om zich aan te melden voor een bijdrage aan een uitvoering van de gehele Winterreise.  De vrouwelijke leden kunnen zich aanmelden voor een ander Schubert-lied.  De Programmacommissie lichtte de plannen toe, en riep de zangers op om hun aanmeldingen zo snel mogelijk op te sturen, zodat de Programmacommissie aan de puzzel van de uiteindelijke verdeling van de liederen kan beginnen, daarbij zo ver mogelijk houdend met ieders voorkeur.

Na afloop werd er tussen oude-getrouwe en nieuwe(re) zangliefhebbers gezellig nagepraat aan de bar.

Terugblik op uitvoering van 10 december 2017

Op 10 december was het weer ons traditionele middagconcert. Dit keer helemaal in teken van de winter met een kleine link naar het naderende Kerstfeest,
De zaal was versierd met kerstboom en diverse kerstversieringen op de vele tafeltjes.
Het was weer genieten met voor ieder een tafeltje zodat tijdens de "borrel" genoten kon worden van een veelvoud aan liederen.
Tijdens de uitvoering werd er rondgegaan met diverse smakelijke hapjes.
Doordat de meesten maar 1 lied zongen kwam er eeg grote verscheidenheid liederen aan bod.
De zaal was weer goed gevuld  Na afloop was er voor iedereen een klein kerstpresentje.
Hieronder een paar foto´s voor een kleine impressie.

Wij wensen eenieder alvast een fijne aanloop naar de Kerstdagen.

Agenda- en persbericht decembermiddag 2017

 Vrienden zingen in de The King’s Ballroom. 

Een scala aan solisten zingt winterse sfeerliederen.

Warme glühweinliederen, weemoedige wiegenliederen en liedjes van licht en leven. De balzaal van Willem II, een vleugel bij de haard, een hapje, drankje en gezelligheid.

Zondagmiddag 10 december, 15.00 – 18.00 uur. Entree 8 euro (inclusief hapjes). Kazernestraat 38b Den Haag. info@vriendenvandezangkunst.nl of 06 – 538 32 643/06-558 63 705.

Ook kunt u meezingen met Christmas Carols.

 

 

We werden op die zondagmiddag helemaal in de Kerstsfeer opgenomen. De tafeltjes stonden anders opgesteld: gezellig naar opzij gericht extra tafeltjes tussen de stoelen. Overal, ook op tafels, was kerstversiering en kaarsen. Er was veel belangstelling en de zaal was vrijwel helemaal gevuld.
Het programma was geheel in kerstsfeer want ook vrijwel alle liederen waren uit de Kersttijd. Zowel Noorse als Russische liederen kwamen voorbij. Als klap op de vuurpijl zong een koortje de Halleluja uit de Messiah van Handel.
Ook de pauzes verliepen vlot want alle drankjes konden in de zaal aan tafeltjes worden meegenomen.

Zo’n middag verdient navolging.

Klik op bijgaande foto voor meerdere foto’s van die middag.
Voorbereiding Kerstmiddag


 
 

Team werkt in sfeervolle setting bij Hans Jansen thuis aan de voorbereidingen van de kerstmiddag I Sing Zang Podium voor aanstaande 18 december 2016.

v.l.n.r..: Greeth Koolma, Jan van Workum, Cora den Oudsten, Hoagy Boelsums, Hans Hofman, Wenche Haugen, Hans Jansen.

 


Kerstmiddag 18 december, 15.00 uur.

Deze middag wordt geheel in kerstsfeer gehouden. Er staan tafeltjes met versieringen in de zaal en de stukken die gezongen worden passen in de sfeer. Wij proberen om zoveel mogelijk mensen iets te laten zingen die zich hiervoor aanmelden. Zij zingen dan dus geen hele programma’s maar één of twee stukken.
We maken er een gezellige en warme middag van. Er is een pianist aanwezig om alles a prima vista te begeleiden. Natuurlijk is er vooraf een mogelijkheid om wel degelijk te oefenen met de pianist. Graag opgeven of u dat wenst. Vooraf aanmelden
Meld u aan voor uw korte optreden. U bent bij dezen uitgenodigd om stukken te zingen die in deze sfeer passen. Het idee is dat we zoveel mogelijk zangers op het podium zien met een bijdrage. Dat kan een passend stuk zijn maar ook gewoon een kerstliedje. Geef uzelf alvast op: ik kom en wil iets zingen, maar moet nog even denken wat ik ga zingen .Kerstliedjes medley. We willen een medley samenstellen van kerstliedjes. Uit zoveel mogelijk landen en talen.
Kent u een speciaal of een heel gewoon kerstliedje? Geef u op.

Klik hier voor het persbericht.


Kerstgasten.
Ook willen we de deur openzetten voor een aantal “kerstgasten”. Wilt u svp gasten opgeven die we gratis willen laten deelnemen aan de middag. We denken dan aan mensen voor wie dit in deze kersttijd een welkome afwisseling of verrijking van hun kerstmaand zou zijn.
Hartelijke groet en graag tot 11 november

Concertavond 11 november 2016


Het was een druk bezochte avond. Met een zeer afwissend programma. Deze keer ook met een kwartet. Voor het eerst werden consumptiebonnen gebruikt om de doorstroming in de pauze te bevorderen. Het was een erg geslaagde avond.

Bijgaand een paar foto's van deze avond

 


Eerste concertavond 23 september 2016


Klik hier voor de video's van onze eerste concertavond op 23 september 2016
Cora, Francis en Rob, Hoagy, Jan en Loes


H
aags UIT-festival

Op zondag 4 sept. 2016 was ook onze vereniging vertegenwoordigd met een kraam.
Veel nieuwe contacten werden gelegd en informatiefolders uitgedeeld.

Klik hier voor een impressie

Terugblik op uitvoering van 10 nov. 2017

Op 10 november was er een heel speciale avond. Voor de pauze een aantal zangstukken voor leden en na de pauze in ruim 3 kwartier de premiere van de, in het Nederlands bewerkte, opera Ibn Hakia.
Er waren die avond meer dan 50 bezoekers.

hieronder enkele impressies:
Op 10 nov. a.s. een speciale avond.

Want na de pauze ziet u een try-out van een bewerkte opera:

Het verhaal van Ibn Hakia

Een muzikaal sprookje gebaseerd op de Opera Iolanta van Peter Ilyich Tchaikovsky
Klik op  : Programma 10 nov.. voor meer informatie.


Terugblik op uitvoering van 13 okt 2017

Op 13 oktober was het open podium een groot succes. Mede doordat er een snelle afwisseling was van zangers en zangeressen liep het programma vlot door.
Ook de opkomst was bijzonder groot. Mogelijk doordat een open podium veel zangers en zangeressen aantrekt die meestal ook vrienden en belangstellenden meenemen!
 Open podium

Beste leden van Vrienden van de Zangkunst!

 13 oktober: Breng uw muziekstukken mee!

 Wij introduceren het open podium. Wij zullen dit af en toe inzetten als de avonden niet volgeboekt zijn.

Voor de tweede helft van onze podium avond in oktober kunnen alle aanwezige zangers eigen stukken aandragen.

Zij brengen hun partij in tweevoud mee en dit keer begeleidt Menno Boogaard a prima Vista de stukken.

De coördinator van de avond verzamelt voor de pauze en tijdens de pauze de aangedragen stukken en plaatst die op een programmalijst. Als na de pauze het open podium gedeelte van de avond begint, dan leidt de coordinator de avond verder. Dit alles naar het beste weten en kunnen van de coördinator en in overleg met de pianist. Voor de improvisatie die e.e.a. van het team vergt, vragen wij uw begrip. Bij een grote hoeveelheid aanmeldingen wordt ernaar gestreefd iedereen tenminste één stuk te laten zingen.

Breng in ieder geval een eigen zangstuk mee, dan kijken we of het ingepland kan worden.

We hopen hiermee een gezellig element aan de avonden toe te voegen. Ook geeft dit nog meer kansen om eens tussendoor te zingen. Maak van deze voor de leden gratis gelegenheid gebruik!

2.    21 oktober: Een uitnodiging voor een gratis voorstelling van La Nozze di Figaro van W.A. Mozart in de zaal van De Vereeniging op 21 oktober. Uw vrijwillige bijdrage gaat naar Vluchtelingenacademie en de productie van een boekje ter gelegenheid van ons 65-jarig bestaan.

3.    13 april 2018: Een bijzonder project ter gelegenheid van ons 65-jarig bestaan is ook een Schubertiade. Het idee is een estafette-zangavond voor mannen en vrouwen.

MELD JE AAN!

 

Met vriendelijke groet,

 namens het team,

Jan van Workum

Penningmeester


Le Nozze di Figaro

Vrienden van de Zangkunst 65 jaar presenteert opera Mozart  Zaterdag 21 oktober

Komisch muziektheater Mozart

Le Nozze di Figaro, “De bruiloft van Figaro”, kluchtige opera van Mozart waarin de vrouwen -het dienstmeisje, de gravin en de schoonmoeder het winnen van de machtige graaf. In scene, met vleugel. Nederlandse spreekteksten en spreekstalmeester. Voor alle leeftijden.  Verrassende enscenering. Vrienden van de Zangkunst 65 jaar presenteert deze opera.

Sociëteit de Vereeniging, Kazernestraat 38b, Den Haag.

Zaterdag 21 oktober, 20.00 – 22.15 uur.  Entree 12,50, bij reservering vooraf: 10 euro

Info en reservering: 06 558 63 705. Inspreken voldoende, betaling aan de kassa.

 


UITMARKT
 

Bezoek onze stand op het UITFESTIVAL zondagmiddag 3 september 2017

11.30 - 18.00 kunt u ons vinden bij stand 25

Lange Voorhout 

Tot ziens

UIT FESTIVAL DEN HAAG: DE TRAILER VAN JOUW CULTUURSEIZOEN

Een heel weekend (gratis) UIT op 1, 2 en 3 september

 Het eerste weekend van september staat symbool voor de opening van het culturele seizoen van Den Haag. De 45e editie van het UIT Festival zal voor het eerst drie dagen duren. Op vrijdagavond 1 september houden de Cultuurankers in de avonduren open huis waarbij zowel talenten uit de wijken als bekende Haagse artiesten optreden. Ook is het Paard, met een vol muzikaal programma, gratis te bezoeken. Op zaterdagavond 2 september, direct na het Embassy festival: de culturele wereldreis van één dag, is er programma vanaf 19:30 uur op het Lange Voorhout en het Spuiplein én in diverse theaters. Hierna volgt een afterparty in de Koninklijke Schouwburg. Op zondag 3 september is het Lange Voorhout traditiegetrouw het hart van het UIT Festival met de cultuurmarkt, vier buitenpodia, straattheater en food & drinks. Culturele instellingen rondom het Voorhout en het Spuiplein openen hun deuren en bieden een inspirerend programma waarbij vooruitgeblikt wordt op het komende culturele seizoen. Nieuw dit jaar zijn ook enkele verrassende elementen zoals de cultuurpitch, miniworkshops, ‘cultuur speeddates’ en uiteraard is er veel ruimte voor talent. Het volledige programma is medio augustus te vinden op www.uitfestivaldenhaag.nl

 

UIT FESTIVAL DEN HAAG: DE TRAILER VAN JOUW CULTUURSEIZOEN

Het eerste weekend van september staat symbool voor de opening van het culturele seizoen van Den Haag. De 45e editie van het UIT Festival zal voor het eerst drie dagen duren! Kijk voor meer informatie op www.uitfestivaldenhaag.nl

Wist je dat het UIT Festival dit jaar voor het eerst 3 dagen duurt? Kijk voor meer informatie op
www.uitfestivaldenhaag.nl

 

Binnengekomen brief:

Beste Vrienden van de Zangkunst,
Na vele jaren genoten te hebben van de bijeenkomsten lukt het mijn moeder Frédérique Barendregt niet meer om structureel deel te nemen. Misschien zal ze nog een enkele keer aanwezig kunnen zijn. Dat zou fijn zijn. Met een aantal van jullie was ze iets meer bevriend en indien jullie contact met haar op willen nemen laat mij dat dan even weten via mail of telefoon.

namens Fredérique en mijn broer en zussen,

Mitzy BarendregtTerugblik op uitvoering van 16 juni 2017

Ons laatste podium voor de zomervakantie was erg feestelijk en een mooie afsluiting van ons verenigingsjaar.
Allereerst was er de ledenvergadering die inzicht gaf van de cijfers en aktiviteiten van het afgelopen jaar.
Ons zangpodium begon hierdoor iets later, om half 9.
Deze avond hadden we een grote opkomst van meer dan 50 personen. Zie hiervoor ook onderstaande foto.

Het programma was heel divers. Dit maal ook veel aria´s met in totaal 5 duetten.
Doordat de meeste zangers en zangeressen zich beperkten tot 2 nummer kon deze avond toch nog op redelijk tijdstip worden afgesloten.
Daarna was er nog ruimte voor een geanimeerde borrel, zo vlak voor het zomerreces.

Op vrijdag 15 september begint ons nieuwe seizoen.
Op de UITMARKT zijn wij ook weer present met een informatie-kraam.

 

Terugblik op uitvoering van 12 mei 2017

In de mooie grote zaal van de Vereeniging, onder een oude Venetiaanse kroonluchter, was er op 12 mei weer een interessant podium. Naast Mozart ook liederen van Hans Eisler (2-e wereldoorlog) en Freddy Mercury.
Het volgende podium op 16 juni zal worden voorafgegaan door korte ledenvergadering. Van 19 - 20 uur. Dan een korte pauze en daarna aanvang van het zangpodium. Dit is het laatste podium voor de vakantie. In september beginnen we met een nieuw seizoen.
Voor dit podium kunt u zich nog opgeven.
Terugblik op uitvoering van 10 maart 2017

Ook op 10 maart weer een goed gevulde zaal met belangstellenden. Deze keer een heel gevarieerd programma. Met soms wat droevige noten maar ook opgewekt duet met een drinklied en deze keer ook een trio. Een geslaagde avond.
De volgende keer, op vrijdag voor Pasen, op 14 april, met een aangepast programma.

 

Terugblik op uitvoering van 10 februari 2017

Ondanks de barre kou waren er veel bezoekers. Deze genoten van een gevarieerd programma. Zowel serieuze klassieke liederen naast ook drinkliederen van Strategier. We kijken alweer vooruit naar het volgende zangpodium op 10 maart a.s..
Ook op de vrijdag voor Pasen (14 april) is er een zangpodium. (in de algemene folder was deze nog niet vermeld). Terugblik op uitvoering van 13 januari 2017

Allereerst onze beste wensen aan alle leden en toehoorders.
Enthousiast zijn we in dit nieuwe jaar weer begonnen met een eerste uitvoering. Deze keer waren er veel wijzigingen in het oorspronkelijke programma vanwege verkoudheden en ziektes. Maar dat komt wel meer voor op deze tijd van het jaar.
We hadden toch een gevuld programma met veel afwisseling. Dank aan alle zangers en zangeressen. Het was weer een zeer inspirerende avond!

Kerstuitvoering zondagmiddag 18 dec 2016

We werden op die zondagmiddag helemaal in de Kerstsfeer opgenomen. De tafeltjes stonden anders opgesteld: gezellig naar opzij gericht extra tafeltjes tussen de stoelen. Overal, ook op tafels, was kerstversiering en kaarsen. Er was veel belangstelling en de zaal was vrijwel helemaal gevuld.
Het programma was geheel in kerstsfeer want ook vrijwel alle liederen waren uit de Kersttijd. Zowel Noorse als Russische liederen kwamen voorbij. Als klap op de vuurpijl zong een koortje de Halleluja uit de Messiah van Handel.
Ook de pauzes verliepen vlot want alle drankjes konden in de zaal aan tafeltjes worden meegenomen.

Zo’n middag verdient navolging.

Klik op bijgaande foto voor meerdere foto’s van die middag.
Voorbereiding Kerstmiddag


 
 

Team werkt in sfeervolle setting bij Hans Jansen thuis aan de voorbereidingen van de kerstmiddag I Sing Zang Podium voor aanstaande 18 december 2016.

v.l.n.r..: Greeth Koolma, Jan van Workum, Cora den Oudsten, Hoagy Boelsums, Hans Hofman, Wenche Haugen, Hans Jansen.

 


Kerstmiddag 18 december, 15.00 uur.

Deze middag wordt geheel in kerstsfeer gehouden. Er staan tafeltjes met versieringen in de zaal en de stukken die gezongen worden passen in de sfeer. Wij proberen om zoveel mogelijk mensen iets te laten zingen die zich hiervoor aanmelden. Zij zingen dan dus geen hele programma’s maar één of twee stukken.
We maken er een gezellige en warme middag van. Er is een pianist aanwezig om alles a prima vista te begeleiden. Natuurlijk is er vooraf een mogelijkheid om wel degelijk te oefenen met de pianist. Graag opgeven of u dat wenst. Vooraf aanmelden
Meld u aan voor uw korte optreden. U bent bij dezen uitgenodigd om stukken te zingen die in deze sfeer passen. Het idee is dat we zoveel mogelijk zangers op het podium zien met een bijdrage. Dat kan een passend stuk zijn maar ook gewoon een kerstliedje. Geef uzelf alvast op: ik kom en wil iets zingen, maar moet nog even denken wat ik ga zingen .Kerstliedjes medley. We willen een medley samenstellen van kerstliedjes. Uit zoveel mogelijk landen en talen.
Kent u een speciaal of een heel gewoon kerstliedje? Geef u op.

Klik hier voor het persbericht.


Kerstgasten.
Ook willen we de deur openzetten voor een aantal “kerstgasten”. Wilt u svp gasten opgeven die we gratis willen laten deelnemen aan de middag. We denken dan aan mensen voor wie dit in deze kersttijd een welkome afwisseling of verrijking van hun kerstmaand zou zijn.
Hartelijke groet en graag tot 11 november

Concertavond 11 november 2016


Het was een druk bezochte avond. Met een zeer afwissend programma. Deze keer ook met een kwartet. Voor het eerst werden consumptiebonnen gebruikt om de doorstroming in de pauze te bevorderen. Het was een erg geslaagde avond.

Bijgaand een paar foto's van deze avond

 


Eerste concertavond 23 september 2016


Klik hier voor de video's van onze eerste concertavond op 23 september 2016
Cora, Francis en Rob, Hoagy, Jan en Loes


H
aags UIT-festival

Op zondag 4 sept. 2016 was ook onze vereniging vertegenwoordigd met een kraam.
Veel nieuwe contacten werden gelegd en informatiefolders uitgedeeld.

Klik hier voor een impressie