Bezoek ons I Sing Zang podium - kom luisteren en kom zingen!


 

LAATSTE NIEUWS MAART 2021

 

Brief van onze voorzitter:

 

“Beste leden en geïnteresseerden van Vrienden van de Zangkunst,

 

Door de voortdurende CORONA impasse kan onze middag op zondag

21 maart 2021 aanstaande NIET doorgaan. De zaal in Oegstgeest heeft afgezegd en de overheid heeft niet versoepeld. 

 

Het lijkt erop dat wij de allerlaatsten zullen zijn die weer mogen organiseren. Wie had gedacht dat zingen zo gevaarlijk zou zijn. 

 

Het is mij -en wellicht ook u- vreemd te moede. Waar is dan nog die zang? Zing ik nog? Bereid ik me nog voor op een optreden? Kan ik straks nog zingen of ben ik het verleerd? Welke stukken pak ik op en wat betekenen die vanaf nu voor mij? Zijn ze anders dan voorheen? Zo vreemd.

 

Wat biedt een vereniging me nog? 

Troost voor nu?  Muziek luisteren en nieuwe muziek zoeken. Zingen voor je vrienden en partner? Een opname op YouTube zetten? 

Peptalk over straks? Gaan we niet doen.   

We kunnen een beeld schetsen over de tijd na de vaccinaties in juni. Misschien kan er dan nog voor de zomer een mooie middag in ons vertrouwde pand aan de Kazernestraat?

 

Laten we dit open houden en zodra het weer kan een bijeenkomst houden.

 

We wensen u gezondheid, geestelijk welzijn en geduld.

 

Hartelijke groeten mede namens het Bestuur en TEAM,

 

Cora den Oudsten”

 

LAATSTE NIEUWS DECEMBER 2020
 

Verenigd door de liefde voor de zang bevinden we ons op een onvrijwillige afstand. Wanneer horen we elkaar weer in een samenkomst om te delen en te genieten?

Voor velen is het samenkomen op dit moment een onmogelijkheid. Kwetsbaar en voorzichtig wachten wij af. Wij, leden van de vereniging die vaak niet de jongsten meer zijn.

Vragen en opflakkerende plannen; kunnen we niet dit, of dat? Ja wat?

Steeds die vraag waar onze verantwoordelijkheid ligt, waar die van de zalen en waar die van de leden zelf?

En dan nu toch een voorzichtig plan voor maart 2021.

Om alles wat u in de afgelopen maanden hebt gekoesterd als volgroeide parels te laten horen….

Meldt u zich aan voor de bijeenkomst op zondagmiddag 21 maart 2021,

15.00 – 18.00 uur

Zangers met eigen pianist of begeleider en toehoorders.

De verhuurder van onze vertrouwde zaal in de Kazernestraat te Den Haag heeft laten weten dat wij daar voorlopig helaas niet terecht kunnen vanwege besmettingsgevaar, maar wij hebben een goedkope locatie gevonden waar men het klappen van de zweep kent rondom de coronamaatregelen.  Een locatie die goed te bereizen is: Cultuurhuis de Paulus, Warmonderweg 2, 2341 KV Oegstgeest. https://www.cultuurhuisdepaulus.nl

Er is gekozen voor een zondagmiddag omdat er dan bij daglicht gereisd kan worden naar deze nieuwe, niet voor iedereen bekende locatie.

De datum ligt ver weg in maart, gezien de verwachtingen over de coronamaatregelen; een vaccin dat pas in januari wordt uitgerold, de huidige lockdown tot half januari, en dan een voorzichtige opening waar de zangers de laatsten in de rij zullen zijn die mogen bijeenkomen.

Een inschrijving om te kunnen zien wie er wil komen, is deze keer bijzonder belangrijk,  om in het kader van de coronamaatregelen de aantallen te kunnen managen én om onnodige kosten te vermijden door tijdige afzegging van de zaal, mocht dat nodig zijn.

Laat ons daarom uiterlijk 7 maart weten of u komt zingen of luisteren!

Als er voldoende animo is, dan gaat het (wanneer deo volente de coronamaatregelen dat toestaan) door!

Mail naar: programmacommissie@vriendenvandezangkunst.nl

 
LAATSTE NIEUWS OKTOBER 2020

Podiumavond 16 oktober 2020

Sinds de oproep voor de podiumavond van 16 oktober a.s. is er in de “Coronasituatie” een aanmerkelijke verslechtering opgetreden. Met name in de Haagse regio lopen de besmettingscijfers hoog op.

Het bestuur kan en wil de ogen hiervoor niet sluiten en heeft dan ook besloten de podiumavond van 16 oktober  en ook 20 november a.s. te cancelen.

Uiteraard vinden wij dit spijtig voor de zangers die zich al hadden voorbereid en ook voor degenen die wilden komen luisteren, maar het is even niet anders. Wat betreft de avond van 20 november a.s. heeft het bestuur nog geen beslissing genomen: het lijkt het meest aangewezen per keer te beslissen of de avond wel of geen doorgang vindt en u dus ook per keer daarover te berichten.

Contributie 2020/2021

Gezien de onzekere situatie en de avonden die wij de komende maanden mogelijk zullen moeten afzeggen heeft uw bestuur besloten de contributie voor het nieuwe seizoen te verlagen tot het bedrag van €35,00. Dit ook rekening houdend met de lagere kosten die het afzeggen van een podiumavond met zich brengt.

Wij verzoeken de leden de contributie zo spoedig mogelijk over te maken op de bankrekening NL45INGB0000436583 tnv "Vrienden van de Zangkunst". Uiteraard zouden wij graag zien dat u als belangstellende helpt de Vereniging door deze moeilijke periode te komen.
Dit kunt u doen door lid te worden voor het bedrag van €25,00 voor het nieuwe seizoen. Sponsoring wordt uiteraard ook in dank aanvaard.
Ook geven wij leden die aarzelen of ze nog lid willen blijven tot na de corona tijd de gelegenheid om even een jaar niet te betalen. We willen iedereen de kans geven om vooral lid te blijven en met ons deze moeilijke periode te overbruggen. Deze vereniging die al vanaf 1952 bestaat, verdient deze kans.

 


LAATSTE NIEUWS AUGUSTUS 2020

Het kan weer! Zij het met beperkingen……….

 

Reikhalzend keken we uit naar het moment om weer bij elkaar te komen en te mogen zingen. We moesten pas op de plaats maken voor Corona.

 

Inmiddels is de situatie wat duidelijker geworden en zijn de protocollen van koren, kerken, theaters en zalen uitgekristalliseerd. We weten nu beter wat we wel en niet mogen doen en hoe we dat dan kunnen vormgeven.

 

We hebben via een enquête gelukkig ook een duidelijk signaal ontvangen van de zingende leden dat zij klaar staan om weer te zingen. In onze oude, vertrouwde, mooie zaal aan de Kazernestraat 38 gaan we volgens de opgestelde protocollen en vol enthousiasme op 16 oktober het eerste I Sing Zang podium van het seizoen organiseren. Ons voornemen is om de draad weer op te pakken en zoveel mogelijk de gebruikelijke maandelijkse planning aan te houden; natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van Corona.

 

Oproep

 

Onze eerste data zijn vrijdag 16 oktober en vrijdag 20 november.

 

Aanmelden noodzakelijk!

Zangers én bezoekers moeten zich vooraf per mail aanmelden i.v.m de registratieplicht en het beperkt aantal plaatsen in de zaal. Betalende leden hebben voorrang op luisteraars/bezoekers. Per mail wordt bevestigd dat er een plaats voor u is gereserveerd.

 

Zangers, geef u zich z.s.m. op en vermeld zoveel mogelijk exact de te zingen stukken. De Programmacommissie gaat dit weer in een avondprogramma omzetten en kijkt hoeveel deelnemers ingepland kunnen worden en hoeveel stukken men kan zingen. Programmacommissie@vriendenvandezangkunst.nl

 

Zie ook de uitvoerige corona-protocollen onder Tab Aanstaande zangpodia!

 Uitvoering 15 mei
In verband met Corona regels zal de volgende uitvoering, op 15 mei, niet doorgaan.
Wij houden u  op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Zangpodium 6 maart 2020

Het was deze keer een avond in het teken van het oriatorium en het lied, de liederen mooi verdeeld tussen het Duitse, Franse, Amerikaanse en Engelse repertoire.  Geen uitbundige aria’s deze keer, maar na de rustige Down by the Sally Gardens praatten we levendig en gezellig door aan de bar.

Het volgende zangpodium is op 15 mei a.s.


Zangpodium 31 januari 2020

Voor een goed gevulde zaal werd er in uiteenlopende talen en stijlen gemusiceerd, met deze keer een opvallend grote Russische bijdrage.  Liederen van Rachmaninov en Musorgsky werden zelfs in het Russisch gezongen. Een andere zanger bracht een aria uit de opera Pique Dame van Tsjaikovski, die hij zelf in het Nederlands vertaald had.
Verder bood het programma bijdragen uit oratorium, Italiaanse opera, Duitse liederen, Engelse folksong en Amerikaanse Mary Poppins, en na het prachtige Bloemenduet uit de opera Lakmé werd er gezellig nagepraat aan de bar.

Het volgende zangpodium is op vrijdag 6 maart.
  

Winter Wijs Middag 15 december 2019

De sfeervol versierde zaal bracht je bij binnenkomst meteen al in de stemming voor de inmiddels traditionele Winter Wijs Middag van de vereniging.  De zaalopstelling met het publiek meer in een kring rondom de uitvoerenden, met hier en daar gezellig gedecoreerde tafeltjes, nodigde uit om ontspannen te gaan zitten en je open te stellen voor de grote variatie aan muziekstukken op het programma, met een tijdspanne van 1546 tot heden (componist uitvoerend aanwezig).  Uit de bar meegebrachte drankjes en de tussendoor aangeboden hapjes droegen bij aan een fijne huiskamersfeer.  De pianobegeleiding werd deze middag zo goed als geheel à vue verzorgd door Chi-Han Chai. Een ware marathon, temperamentvolle Argentijnse tango’s incluis.

Heel bijzonder was de aria Bereite dich Zion uit het Weihnachtsoratorium van Bach, met barokviool-begeleiding.

Het enthousiasme onder de leden om een muzikale bijdrage te leveren aan deze middag bleek uiteindelijk zo groot dat er twee pauzes waren ingelast, en zo was er volop gelegenheid om bij te praten met medezangers en bekenden of (nadere) kennis te maken met andere zang-/muziekliefhebbers; dat maakt nou onze vereniging zo’n unieke ontmoetingsplaats!  Sommige zangers die nog ‘op’ moesten, benutten ook wellicht de pauzes om zich even terug te trekken voor nog een paar toonladders.  Want ja, je wil wel bij stem zijn als je op moet…. 

De toehoorders konden, geheel niet gehinderd door adrenaline, gewoon genieten van zowel het muzikale als het sociale gedeelte van deze mooie Winter Wijs Middag!


 

 

I Sing Zangpodium vrijdag 13 september 2019 

 


Het begin van ons nieuwe seizoen 2019/2020 begon weer met een volle zaal (zie foto).
Iedereen mocht maar een lied zingen maar door het grote aantal aanmeldingen was toch de hele avond gevuld.
Het laatste lied was door onze Wenche Haugen, vertaald uit het Noors en gezongen door de Anna Paulowna Singers!

Programma was zeer afwisselend en liep vlot door met steeds korte optredens en met soms verrassende interpretaties.
Met uitzondering van enkele nummers werden de zangers deze avond begeleid door Menno Boogaard.


 

voor ons archief klik hier.


 

voor ons archief klik hier.